ANBI and donations

Dutch
De Stichting Chinese Student Ministries Netherlands is een ANBI en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64512487, RSIN 8556.98.469. De wettelijk verplichte documenten vindt u hieronder: het beleidsplan, de financiele prognose, het beloningsbeleid, het privacy-protocol, en de Balans en Jaarrekening 2016 , 2017, 2018. Giften kunnen worden overgemaakt op onze bankrekening NL57RABO0307579336.

English
For Dutch donations we have a tax exempt status (ANBI). Our bank account is NL57RABO0307579336.