door Ed van Ouwerkerk


English Nederlands

Uitgeschreven Bijbelverzen zijn genomen uit de NBG1951 vertaling

Deze barometer is beschikbaar op twee plaatsen:
- de CSMN mobiele app onder 'resources' en
- csmn.nl/ed/barometerover de barometer
Gods Woord
drie-eenheid
schepper-eigenaar
erfzonde
Gods karakter
Jezus' goddelijkheid en menselijkheid
Jezus' dood
Jezus' opstanding
gered door het geloof
belijdenis en bekering
doop

Deze geestelijke barometer is een stukje gereedschap dat kan helpen bij uw persoonlijke geestelijke ontwikkeling. Is mijn kennis over en inzicht in God, de Bijbel en Jezus (feiten) voldoende om een volger van Jezus, gedoopt of lid van een kerkgemeenschap te zijn? Wat zouden de beste vervolgstappen (geloof, gevoel, toewijding) kunnen zijn in mijn levenswandel? De geestelijke barometer geeft u duidelijke aanbevelingen op deze terreinen. Dit gereedschap is gratis te gebruiken voor prive-doeleinden. Uw antwoorden worden niet opgeslagen en kunnen dus niet met derden worden gedeeld. We respecteren uw privacy.

De Bijbel is het Woord van God
Ik kan niet accepteren dat de Bijbel het woord van God is. Zo exclusief is dat boek niet
Volgens mij is de Bijbel het Woord van God. Het is het boek met de hoogste autoriteit en het bevat alle wijsheid om een Godvrezend leven te lijden
Ik denk dat de Bijbel een goed boek is onder allerlei andere oude wijsheidboeken
Ik vind de Bijbel een goed boek, maar denk dat het door de jaren heen veranderd is, o.a. vanwege vertalingen
God is één, maar Hij bestaat in drie personen: God de Vader, God de Zoon (Jezus) en God de Heilige Geest
Ik begrijp dit concept niet
Ik geloof dat God één-in-drie-personen is
God, de drie-in-één, schiep alles uit niets. Daarom is Hij de eigenaar van alles en iedereen
Ik geloof dat, omdat ik dat aanvoel
Ik geloof dat omdat de Bijbel dat in Psalm 24:1-2 en andere verzen aangeeft
Ik geloof dat omdat de Bijbel daarover in Psalm 27:17 heel duidelijk is
I geloof niet dat God de schepper en eigenaar van alles is
Ik geloof in the BIG BANG theorie
Ik geloof dat het universum random is ontstaan zonder enige intelligente kracht
Alle mensen die geboren zijn na de eerste zonde van Adam en Eva zijn zondaars en moeten voor hun zonden worden gestraft
Het kan er bij mij niet in dat ik een zondaar zou zijn
Ik geloof dat ik een zondaar ben. Ik verdien straf voor mijn zonden
Ja, ik geloof wel dat ik zondig, maar dat ik daarom straf verdien gaat me echt te ver
Ik geloof dat ik een zondaar ben voor zover ik mezelf ken
Gods karakter is onbeschrijfelijk. Hij is alom tegenwoording, Hij kent en weet alles en Hij is almachtig. Zijn veelzijdige en gebalanceerde karakter wordt bepaald door Zijn: heiligheid, liefde, rechtvaardigheid en genade
De Bijbel is duidelijk over Gods karakter. Maar in het Oude Testament lees ik zoveel over oorlogen en straf. Ook vandaag de dag is er nog zoveel geweld in de wereld. Dus ik twijfel eraan of God werkelijk almachtig is
Is God werkelijk Liefde? Ik persoonlijk ervaar Zijn liefde niet echt
Voor mij is Gods karakter een troost, omdat ik als zondaar op hem kan rekenen dat Hij rechtvaardig en genadig zal zijn. Ik hoef niet bang te zijn voor Zijn rechtvaardig oordeel. Ik geef me aan Hem in een liefdevolle persoonlijke relatie. Hoewel Hij heilig is, is Hij ook nabij
Voordat Jezus in Bethlehem werd geboren bestond Hij al als God. Nadat de Heilige Geest over Maria kwam werd Hij ook een mens van vlees en bloed
Ik kan dit concept niet begrijpen en dus ook niet aanvaarden
Ik geloof dat Jezus werd geboren uit de maagd Maria en dat Hij naast God ook volledig mens werd
Dit is wetenschappelijk onmogelijk en daarom niet waar
Jezus, de Zoon van God, stierf aan een kruis met als doel om alle zonden van alle mensen te allen tijde weg te doen

Ik geloof dat omdat de Bijbel dat zegt. Dat is een historisch feit voor mij. Ik geloof dat Hij dat deed als schuldvrijspraak voor mij
Ik vind het gruwelijk dat God zijn eigen zoon zou hebben opgeofferd voor mij. Een vader doet zoiets toch niet
Dit is geen vaststaand feit voor mij, maar toch geloof ik het omdat er wel zoiets moet zijn geweest
Zijn dood had niets te maken met mij of andere mensen
Na zijn dodelijke kruisiging is Jezus, de Zoon van God, in een graf begraven. Maar Hij stond op uit de dood op de derde dag. Hij deed dat om alle gelovigen een eeuwig leven te geven. Hij versloeg daarmee de duivel
Ik denk dat dood onherroepelijk dood is. Dus is kan niet geloven dat Jezus opstond uit de dood.
Ik kan geloven dat Jezus opstond uit de dood, maar ik erken niet dat dat iets met mij te maken heeft
Ik geloof dat Jezus is opgestaan uit de dood als een historisch feit. Ik geloof dat Jezus mij persoonlijk eeuwig leven heeft gegeven.
Alle mensen worden door het geloof in Jezus gered, niet door werken
Dit geloof ik. Ik geloof dat ik door genade redding ontvang, ik kan niet worden gered door enig werk
Ik vind het moeilijk dat ik niets hoef te doen voor mijn redding, dat geloof alleen voldoende is
Ik denk dat geloof in Jezus prachtig is, maar ik sluit andere religies niet uit
Doop is heel belangrijk omdat:
Het een publiek getuigenis is van persoonlijk geloof
Ik geloof dat God gezinnen speciaal zegent als kinderen zo vroeg mogelijk worden gedoopt
Het een teken van gehoorzaamheid is aan Jezus, toe Hij zei "Gaat dan heen en doop iedereen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en maak alle volken to mijn discipelen en leer hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb."
Alle mensen moeten hun zonden belijden en zich bekeren om naar de hemel te kunnen gaan
Ik geloof dat, vroeger of later, iedereen naar de hemel gaat
Ik geloof dat alle mensen een zondige natuur hebben en daarom hun zonden moeten belijden en zich moeten bekeren. Want er is geen andere manier om rechtvaardig te worden in de verhouding met God
Ik erken wel dat iedereen een zondaar is. Maar God weet ook alles. Als ik spijt heb van de dingen die ik verkeerd deed weet God dat ook. Daarom hoef ik geen zonden te belijden en me te bekeren. God is liefde, dus Hij zal dit niet van mij eisen