God is goed komt zingt en jubelt

God is goed, komt, zingt en jubelt.
God is goed, zo vieren wij.
God is goed, er is geen twijfel.
God is goed, dit weten wij.

En als ik nu aan zijn liefde denk
wordt mijn hart zo blij
dat ik wil gaan dansen.
Want in zijn hart is ook plaats
voor mij en ik ren
als een kind naar Hem toe.
CCLI 2865941