Heer God U loven wij

Heer, God, U loven wij.
Heer, U belijden wij.
Vader in eeuwigheid, zingt 't gans heelal uw naam.
Aarde en hemel, Heer, zingen uwe naam ter eer,
heel uw schepping door, eeuwig met 't engelenkoor:
Heilig, heilig, heilig is onze God, de Heer Zebaoth.
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol.
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.
Amen.
CCLI 2865941