Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon
vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U met heilig ontzag
als uw Geest ons trekt tot U.

Rein door uw zuiver bloed, met zekerheid
dat wij geborgen in Uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart
op de roepstem van uw Geest.

Heer, ik wil horen uw zachte stem.
Laat and're stemmen in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.
CCLI 2865941