Een machtig Maker, formeerde mijn hart.
Hij nam voor de tijd begon, mijn leven in zijn hand.
Hij kent mijn naam,
Hij weet zelfs wat ik denk.
Hij ziet mijn stil verdriet
en hoort mij als ik roep.
Ik heb een Vader, Hij noemt mij zijn kind.
Hij laat mij nooit alleen, waarheen ik ook zal gaan.
Hij kent je naam,
Hij weet zelfs wat je denkt.
Hij ziet jouw stil verdriet
en luistert als je roept,
en luistert als je roept.

CCLI 2865941