Hij kwam bij ons

Hij kwam bij ons, heel gewoon. De Zoon van God als mensenzoon.
En diende ons als een knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd.

Zie onze God, de konings-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept ons te dienen elke dag,
gedragen door zijn liefdemacht.
En in de tuin van de pijn, verkoos Hij als een lam te zijn.
Verscheurd door angst en verdriet, maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.

Zie je de wonden zo diep, de hand die aard' en hemel schiep.
Vergaf de hand die Hem sloeg. De Man, die onze zonden droeg.

Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned'rig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn

CCLI 2865941