Hoor ons loflied

Laat het feest zijn in de huizen
Mensen dansen op de straat
Als het onrecht buigt voor Jezus
En het volk weer bidden gaat
In de bergen door de dalen, hoor ons loflied overal
In de hemel en op aarde, als uw glorie komen zal
Laat uw licht zien in het duister
Als wij buigen voor het kruis
Laat uw heerlijkheid verschijnen
In de wereld in ons huis
Halleluja halleluja
Halleluja halleluja
CCLI 2865941