Ik wil komen en knielen
aan uw voeten Heer Jezus.
In uw nabijheid is volheid van vreugd.
Er is niemand, niets en niemand
die mij zo vervullen kan.
'k Vind mijn vreugde in U alleen, o Heer.
CCLI 2865941