Ik wil leven door uw Geest

Ik wil leven door uw Geest en in waarheid, o Heer.
Alle liefde die ik heb, leg ik hier voor U neer.
Ik geef alles op voor U en houd niets apart.
Heer, aanvaard mijn offer nu, mijn gebroken hart.

Jezus, wat kan ik doen, mijn Koning en Vriend?
U gaf alles voor mij, meer dan ik had verdiend.
Jezus, wat kan ik doen tot eer van uw naam?
Neem dit lied aan als dank voor wat U hebt gedaan.
Ieder woord schiet tekort en ik voel me verward,
maar ik zing uit liefde voor U uit het diepst van mijn hart.
Heer, mijn dankbaarheid is groot om wat U hebt betaald.
Door uw lijden en uw dood werd mijn leven bepaald.
U nam alle schande weg van mijn zonde en schuld
en hebt mij vanaf uw troon met uw liefde vervuld.
CCLI 2865941