Jezus, hoop van de volken, Jezus, trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop die God ons geeft.
Jezus, licht in het duister, Jezus, waarheid die overwint;
U bent de bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,
U brak de banden van de dood.

U bent de hoop in ons bestaan.
U bent de rots waarop wij staan.
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien.
U won van de dood, droeg onze pijn.
Nu mogen wij dicht bij U zijn.
Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft.
Heer, ik geloof…
Brian Doerksen, Mireille Schaart
CCLI 2865941