Juicht, want Jezus is Heer,
kinderen Sions,
verblijdt u ter ere van Hem,
die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen
het leven weer geeft.

Wij juichen,
tot eer van onze God,
die ons liefheeft.
Liefde bedekt zijn schepping,
de bloemen, de vogels, het gras.
Zou Hij dan jou vergeten,
Jezus, die blinden genas, verrees.

Liefde is zijn schepping,
zou Hij jou vergeten.
Wees als een boom die vruchtdraagt,
ieder seizoen op zijn tijd.
Drink van het levend water,
Jezus, de bron voor altijd, verrees.
Wees een boom die vruchtdraagt,
drink het levend water.
CCLI 2865941