Laat uw glorie zien

Laat uw glorie zien, aan heel de wereld om ons heen
Als wij samen U aanbidden, dan maakt U ons één
Laat uw glorie zien, laat alle blijdschap die U brengt
Een getuigenis van hoop zijn, voor wie U niet kent
Als wij samen U aanbidden, en vol eerbied voor U staan
Daalt uw Geest neer in ons midden, raak ons allen aan
Als wij Jezus' naam belijden, als de enige die redt
Toon uw majesteit en glorie, dat is ons gebed
Laat uw glorie zien, dat heel de wereld horen mag
Het lied van Jezus en het kruis, waar Hij ons redding bracht
Laat uw glorie zien, aan wie gebroken is en moe
Dat zij horen hoe U liefdevol, hun namen roept
Laat uw glorie zien, laat uw glorie zien
Laat uw glorie zien, laat uw glorie zien

Wij aanbidden U, wij aanbidden U
Wij aanbidden U, wij aanbidden U
Wij aanbidden U
CCLI 2865941