O kerk, sta op

1. O kerk, sta op, met wapenrusting aan; stel je op als Christus' leger.
Wie zwak is, kom en zeg nu: "Ik ga staan in de kracht die God wil geven."
Omgord met waarheid, in Zijn kracht, weerstaan wij satans leugenmacht.
Gods leger strijdt met liefde die bevrijdt wie gevangen zit in 't duister.

2. De oorlog woedt niet tegen bloed en vlees, maar is tegen duist're machten.
Hanteer het zwaard dat elke wond geneest en wees moedig en standvastig.
Al dreigt gevaar aan elke kant, de uitkomst heeft Hij in zijn hand;
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf: vele volken als zijn erfdeel.

3. Kom, zie het kruis waar liefde recht ontmoet, waar Gods Zoon zich heeft gegeven.
De vijand ligt vertrapt onder zijn voet, Jezus is als Heer verrezen!
De grote steen is weggedaan, en Christus, Hij is opgestaan.
Zijn zegetocht duurt voort tot aan die dag dat elk oog en hart Hem zien zal.

4. Kom, Heil'ge Geest, geef kracht voor elke stap, laat ons elke horde nemen.
Dan lopen wij de wedloop om de prijs te ontvangen in de hemel.
De heiligen uit vroeger tijd getuigen van zijn majesteit.
En wij zien uit, verlangend naar de dag dat wij delen in zijn luister.
2005 Thankyou Music
Harold ten Cate | Keith Getty | Stuart Townend
Opw. 704
CCLI 2865941