O, kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vind,
Oh, come and see, what I have found in my shoe
Alles gekregen van die beste Sint.
I got everything, from the good Saint
Een pop met krulletjes in het haar, een snoezig jurkje kant en klaar,
A doll with curls in ‘ts hair, a cute little dress ready to wear
Drie kaatseballen in een net, een letter van banket
Three rubber balls in a net, a letter made from banket

Een bromtol met een zweep er bij, een doos soldaten, ook voor mij!
A top with a pull string, a box full of soldiers only for me
En schaatsen en een nieuwe pet, een letter van banket
And skates and a new hat, a letter made from banket
CCLI 2865941