Schijn met uw licht in mijn hart, Heer.
Schijn met uw licht in mijn hart,
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.
(X2)

Bekleed met majesteit en macht,
stralend in de glans van uw glorie.
Vul ons met liefde en kracht;
wij zingen: heilig, heilig, heilig.

Heilig, heilig, heilig,
heilig, heilig, heilig,
heilig, heilig, heilig,
dat ik U zien zal.
CCLI 2865941