Zhu shi wo liliang, wo liliang
Lord, is my strength, my strength
Zhu shi huannan zhong liliang
The Lord is a strength in trouble
Zhu shi wo bangzhu, wo bangzhu
The Lord is my help, my help
Zhu shi suishi bangzhu
The Lord helps at any time.
Zhu shi binan suo, wo binansuo
The Lord is a refuge, my refuge
Zhu shi jiangu binansuo
The Lord is a firm refuge
Zhu shi wo liliang, wo bangzhu
The Lord is my strength, my help
wei Zhu shi binan suo
Only the Lord is a refuge.
Dadi sui hui gaibian,
The earth may change,
Gaoshan sui hui yaodong,
The mountains may shake
Dahai fanteng, da lang zhandou
The sea churns, great waves quake
Dan women que bu haipa.
But we will not fear!
wei-o
CCLI 2865941