U maakt ons één.
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.

Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
CCLI 2865941