Dank U voor het kruis Heer, dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld en pijn;
nu ben ik rein; uw liefde wast mij schoon.

Dank U voor uw offer; vastgenageld aan het kruis.
Liefdevol vergeeft U mij,
U leeft in mij en omarmt mij als uw zoon.
Waardig is het Lam, zittend op de troon.
Zegevierend voor altijd, draagt U de hoogste kroon.
Hoog verheven Heer, Jezus, Zoon van God.
De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam, waardig is het Lam.

CCLI 2865941