Wij geloven

Wij geloven in een keerpunt in de tijd, als Jezus komt in heerlijkheid;
een dag van diep ontzag en spijt. Wij geloven in de victorie van het kruis,
in een altijddurend thuis; de dood voorbij, het leven tegemoet!

In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan.
Door U alleen staan wij sterk!
Met U zullen wij leven in uw koninkrijk.
Wij verwachten en geloven, dat uw rijk eens komen zal:
overvloedig, niet te stuiten, bruisend als een waterval,
smelten onze stemmen samen, in een hemels lofgezang,
voor onze Koning, Heerser van 't heelal!
Wij geloven in een kerk God toegewijd, door Jezus Christus vrijgepleit;
een kerk die leeft en Hem belijdt. Wij geloven in de victorie van Gods rijk,
overwinning in de strijd; de nacht voorbij, met haast Hem tegemoet!

In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan.
Door U alleen staan wij sterk!
Met U zullen wij leven in uw koninkrijk. (2x)
Elbert Smelt | Hans Maat | Kinga Bán | Tobias Plansoen
© Stichting Sela Music
CCLI 2865941