Wij zijn meer dan overwinnaars

Wij zijn meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad.
Wie zal ons nog kunnen scheiden van de liefde van de Heer.

Want als God voor ons is, wie is er tegen ons.
Hij die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft van de dood.
Hij is gestorven en Hij is opgestaan.
Ja, Hij troont nu in de hemel, aan de rechterhand van God.

Al worden wij vervolgd, al worden wij gedood,
wij zijn meer dan overwinnaars door Jezus onze Heer.
Noch dood, noch leven, heden of toekomst,
niets zal ons nog kunnen scheiden van de liefde van de Heer.

CCLI 2865941