Zoek eerst het koninkrijk van God

Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja.
Halleluja, hallelu, halleluja.
Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja.
Mattheus 6:33
© 1972 Hans Lieberton,Karen Lafferty

CCLI 2865941