Dwars door het vuur

Maak mij rein voor U
als gelouterd goud,
en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud.
Puur goud.
Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.
Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon,
Vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon.
Heilig mij.
D. Bilbrough
Brian Doerksen | Peter van Essen 1990 Mercy / Vineyard Publishing
CCLI 2865941