Er is een verlosser

Er is een Verlosser, Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias, heilig God is Hij.

Dank U, o mijn Vader. U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat, het werk op aarde is gedaan.
Jezus, mijn Verlosser, niemand is aan U gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias, maakt van zonden vrij.

Ja, de dag zal komen, dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning dienen, voor eeuwig en eeuwig.

© Melody Green english
CCLI 2865941