Ik ren naar U toe

U zorgt voor heel de schepping en uw hand vertroost mijn ziel.
Van de einden der aard' tot het diepst van mijn hart
wordt uw eeuwige trouw gezien.

U roept mij in uw liefde om heel dicht bij U te zijn,
vol aanbidding, want U schiep de mens
tot uw eer en uw heerlijkheid.

Ja Heer, ik ren naar U toe, als ik bang ben of moe;
niet door kracht noch geweld, maar door de Geest van uw Zoon.
Ja Heer, ik loop, ik ren, tot ik bij U ben
en tot ik leef in de schaduw van uw troon.
In de scha-duw; en tot ik leef
in de scha-duw; en tot ik leef
in de scha-duw van uw troon.
CCLI 2865941