Voor Uw grote naam

Wij zijn als adem, U was er altijd,
Heer van de eeuwen, God van de tijd.
Wij zijn hier even, U bent voor eeuwig,
heersend met liefde en majesteit.

Heilig, heilig, Heer God almachtig,
waardig is het bloed van het Lam.
Hoogste eer, aanbidding en glorie
voor uw grote naam, voor uw grote naam.

Wij zijn gebroken, U bent de Maker,
Jezus, Verlosser, die ons bevrijdt.
U bent ons lied, Heer, wij zullen zingen,
juichen voor eeuwig in heerlijkheid.


CCLI 2865941