Wie op de Heer vertrouwen,
zijn als de berg Sion.
Wie op de Heer vertrouwen,
zijn als de berg Sion
die niet wankelt,
maar voor altoos blijft.
Rondom Jeruzalem zijn bergen;
zo is de Heer rondom zijn volk
van nu aan tot in eeuwigheid,
halleluja, halleluja
CCLI 2865941