Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan 
Look there is the steamer from far-away lands
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan 
it brings us Saint Nicholas he's waving his hands 
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer 
his horse is a-prancing deck up and deck down 
Hoe waaien de wimpels al heen en al weer.
the banners are waving in village and town

Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe:
Black Peter is laughing and tells everyone:
Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe! 
the good kids get candy the bad ones get none 
Och lieve Sint Nicolaas, och kom ook bij mij. 
Oh dearest St. Nicholas if Pete and you would 
En rij dan niet stilletjes ons huisje voorbij. 
just visit our house for we all have been good 

CCLI 2865941