Volheid van genade

Volheid van genade die de schepping draagt
Geliefde van de Vader, geboren uit een maagd
Is in de nacht verschenen, Licht dat ons verlicht
De glans van Gods genade die straalt van Zijn gezicht

Onze hoop ligt in een kribbe, deelt ons menselijk bestaan
Wij knielen en aanbidden, 'God met ons' is Zijn naam
Volheid van genade die Gods glorie toont
De grootheid van de Vader heeft onder ons gewoond
Die zich voor ons vernedert, legt zijn glorie af
Zijn oordeel is genade, Zijn kribbe wordt een graf

Volheid van het leven, bron van overvloed
Genade ons gegeven, oneindig groot en goed
O, vreugde van de Vader, Gods geliefde Zoon
Zijn liefde is genade, Zijn kribbe wordt een troon
CCLI-1219552